... odchov kůzlat ...

Přijímáme záznamy na plemenná kůzlata nebo do hobby chovu.

Rezervace kůzlat na tel. : 605 / 977 218

Naše první 100% AN kozička, dnes je už taky maminkou kozičky, hrozně to vše utíká :)