... 3-letý status ...

Od 12/2016 jsme získali uznaný status kontrolovaného rizika, který může být přiznán, pokud hospodářství koz po dobu posledních nejméně 3 let splňuje podmínky uvedené v příloze VIII nařízení (ES) č. 999/2001.